Düzenleyici Kurumların Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Aldığı Kararlar

1.SPK Covid 19 Düzenlemeleri

1. Kurulun 19.03.2020 tarihli toplantısında; Covid 19 önemlerine ilişkin kararlar alınmıştır.
https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=19

2.Kurulun 13/04/2020 tarihli toplantısında; vadede TL alım ve satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı işlemleri için özkaynak oranlarına ilişkin duyuru yayınlanmıştır.
https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Dosya/20200413/0

2.KGK Covid Düzenlemeleri

1. Kuruma Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır. Tüm bildirimler 31.05.2020 tarihine uzatılmıştır.
https://www.kgk.gov.tr//ContentAssignmentDetail/4652/1/0/Kurumumuza-Yap%C4%B1lacak-Bildirimlere-I%CC%87lis%CC%A7kin-Su%CC%88relerin-Ertelenmesi-Hakk%C4%B1nda-Duyuru

2. COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi hakkında duyuru yayınlanmıştır.
https://www.kgk.gov.tr//ContentAssignmentDetail/4656/1/0/COVID-19-Salg%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n-TFRS-9-Uyar%C4%B1nca-Beklenen-Kredi-Zararlar%C4%B1n%C4%B1n-Hesaplanmas%C4%B1na-Etkisi

3. COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi hakkında duyuru yayımlanmıştır.
https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4657/COVID-19-Salg%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n-Yu%CC%88ru%CC%88tu%CC%88len-Bag%CC%86%C4%B1ms%C4%B1z-Denetimlere-Etkisi

4.COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazların TFRS 16 Kiralamalar Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
https://www.kgk.gov.tr//Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/TFRS_16_COVID19%20.pdf

5. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni Yayımlanmıştır
https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4667/Uluslararas%C4%B1-Muhasebe-Standartlar%C4%B1-Kurulu-Taraf%C4%B1ndan-COVID-19la-I%CC%87lgili-Olarak-Kira-O%CC%88demelerinde-Tan%C4%B1nan-I%CC%87mtiyazlar-UFRS-16ya-I%CC%87lis%CC%A7kin-Deg%CC%86is%CC%A7iklik-O%CC%88nerisi-Taslak-Metni-Yay%C4%B1mlanm%C4%B1s%CC%A7t%C4%B1r

6.Kuruma Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru. Tüm bildirimlerin süreleri 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4671/Kurumumuza-Yap%C4%B1lacak-Bildirimlere-I%CC%87lis%CC%A7kin-Su%CC%88relerin-Ertelenmesi-Hakk%C4%B1nda-Ek-Duyuru

3.BDDK

1.23 Mart 2020 tarihli basın açıklaması ile alınan tedbirleri açıklamışlardır.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0798_01.pdf

2.Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne 26/03/2020 tarihli yazı ile bankalar tarafından çağrı merkezi personeli istihdamının müşterileri mağdur etmeyecek yeterli sayıya ulaştırılması ve Banka müşterilerine Yönetmeliğe uygun verimli bir çağrı merkezi hizmeti sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0801_01.pdf

3.Türev ürünlerin vadede TL alım yönünde ve satım yönündeki işlemeler için özkaynak oranlarına ilişkin karar yayınlanmıştır. https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0807_01.pdf

4.05.05.2020 tarihli kararı ile yapılacak olan TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilere ilişkin özkaynak oranlarında değişime gidilmiştir.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0813_01.pdf

5.05.05.2020 tarihli karar ile ilgili muafiyetler açıklanmıştır.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0820_01.pdf

4.Merkez Bankası

1.31.3.2020 tarihinde Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere ilişkin açıklama yayımlanmıştır.
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2020/DUY2020

2.Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirler yayınlanmıştır.
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2020/DUY2020

3.Sistemik Risk Veri Takip Sistemi 2019 yılı yıllık raporlarının bildirim süresi 1 Haziran 2020 tarihine, denetim süresi 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
https://www.tcmbveri.gov.tr/duyurular.html