Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik 7244 Sayılı Kanun Yayımlandı
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 17.04.2020
Görüntüle
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı
Mevzuat Sirküleri\2020\Aralık | 23.12.2020
Görüntüle
Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 01.04.2020
Görüntüle
Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı
Mevzuat Sirküleri\2020\Mart | 27.03.2020
Görüntüle
Aralık/2019 ve Ocak/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresinin Son Günü 1 Haziran 2020 Pazartesi Olarak Belirlendi
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 20.04.2020
Görüntüle
Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri
Mevzuat Sirküleri\2020\Mart | 27.03.2020
Görüntüle
Uzayan Beyanname Verme Sürelerine ve e-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Mevzuat Sirküleri\2020\Mayıs | 07.05.2020
Görüntüle
Hazine ve Maliye Bakanlığı İdari Yapılanmasında Değişiklikler Yapıldı. Mükellef Hakları Kurulu Kuruldu.
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 19.04.2020
Görüntüle
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mayıs/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Mevzuat Sirküleri\2020\Aralık | 24.12.2020
Görüntüle
Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 22.04.2020
Görüntüle
Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı Arttırıldı
Mevzuat Sirküleri\2020\Mart | 26.03.2020
Görüntüle
Geri Kazanım Katılım Payının Beyan Dönemleri Değişti
Mevzuat Sirküleri\2020\Mart | 23.03.2020
Görüntüle
Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Vergi Suçlarının İnfaz Yasası Değişikliği Karşısındaki Durumu
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 16.04.2020
Görüntüle
Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi
Mevzuat Sirküleri\2021\Ocak | 25.01.2021
Görüntüle
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 07.04.2020
Görüntüle
Özel Sirküler: Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Düzenlemeleri
Mevzuat Sirküleri\2020\Kasım | 14.11.2020
Görüntüle
2019 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı-II
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 17.04.2020
Görüntüle
Dernek Beyannameleri ile Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatıldı
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 09.04.2020
Görüntüle
Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB'in Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanı
Mevzuat Sirküleri\2021\Nisan | 14.04.2021
Görüntüle
Mücbir Sebep Hali Meslek Mensuplarını da İçerecek Şekilde Genişletildi
Mevzuat Sirküleri\2020\Mart | 24.03.2020
Görüntüle
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Mevzuat Sirküleri\2020\Kasım | 24.11.2020
Görüntüle
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Alımları Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Değildir
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 01.04.2020
Görüntüle
Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlandı (e-Muhasebe Fişi Kullanımı Zorunlu Değildir)
Mevzuat Sirküleri\2020\Mayıs | 02.05.2020
Görüntüle
Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Esasları Belirlendi
Mevzuat Sirküleri\2020\Mart | 20.03.2020
Görüntüle
Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir
Mevzuat Sirküleri\2020\Mart | 30.03.2020
Görüntüle
Mücbir Sebep Haline İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı
Mevzuat Sirküleri\2020\Mart | 25.03.2020
Görüntüle
65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar ile Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler İçin Mücbir Sebep Hali Sona Erdi
Mevzuat Sirküleri\2021\Haziran | 27.06.2021
Görüntüle
Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu
Mevzuat Sirküleri\2020\Haziran | 02.06.2020
Görüntüle
Özel Sirküler: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Alınan Mali ve Ekonomik Tedbirler
Mevzuat Sirküleri\2020\Nisan | 09.04.2020
Görüntüle
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mart/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Mevzuat Sirküleri\2020\Ekim | 26.10.2020
Görüntüle